FOTKY

Cvicime
25.výročie festivalu Verím Pane, Púchov
Koncert v klube Ticho a spol., Bratislava
Koncert v klube Ticho a spol., Bratislava
Koncert v klube Ticho a spol., Bratislava
Koncert v klube Ticho a spol., Bratislava
Koncert v klube Ticho a spol., Bratislava
Koncert pre SAS (Studia Academica Slovaca), Bratislava
Koncert pre SAS (Studia Academica Slovaca), Bratislava
Koncert pre SAS (Studia Academica Slovaca), Bratislava
Koncert pre SAS (Studia Academica Slovaca), Bratislava
Koncert pre SAS (Studia Academica Slovaca), Bratislava
Verím Pane, Námestovo
Verím Pane, Námestovo
Verím Pane, Námestovo