Dážď

Prehovoril k nám vietor

Vietor

Prehovoril k nám bez slov

Bez slov

Neviem, či sa dá s tebou

S tebou

Osvojiť si dážď a priestor

Priestor

 

Už sa hore povráva

Že som nesvoj

Tak si spievam od rána

V duši bez slov

padal dážď

padal dážď

 

padal dážď ...

 

To sa tebe podobá

S vetrom, s vetrom

Priestor sveta radovať

Bez slov, bez slov

V srdci mojom maľovať

Nebo

Lebo

padal dážď

 

padal dážď ...

Autor: 
Miroslav Šmilňák