Jablko

Zem je jablko hodené do nekonečnej noci

Ktosi z dávnych dejín spieva

a predsa sa točí

Po šupke chodím bosý celý hladný po ovocí

Adam Eva

ste súhvezdím očí

čo svietia do noci

 

Zem je jablkom či cestou

ktorú Adam s Evou splodil

Spolu s Evou hodil

do noci nás hodil

Tak letíme si, krútime sa

točí sa nám hlava

Tu Pánko v stredných rokoch

na kríži porozdával

letenky do raja

Autor: 
Miroslav Šmilňák