Kapor

Mlčí kapor a jeho bratia tiež

Dieru do neba vyrúbali rybári

Všetkých pekných plnotučných pažravcov

do vianočných krajín na večeru pozvali

 

A tisíc vločiek tapetuje chodníky

Biele na bielom v zime so snehom

pochovávam zlozvyky

 

Mlčí pastier a jeho bratia tiež

Dieru do neba vyrúbali anjeli

Všetkých verných ostražitých pastierov

ku dieťatku v jasliach do Betléma poslali

 

A veľmi veľa rokov prešlo odvtedy

ale na dieru do neba nenašli záplatu

betlehemskí anjeli

Autor: 
Miroslav Šmilňák