Krajské kolo festivalu PORTA, Bastion PUB, BA

Termín: 
Sat, 27/05/2006 - 14:30

prehrávky pred porotou, postúpili sme nakoniec ako náhradníci