Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26, Bratislava

Termín: 
Thu, 26/07/2012 - 17:00

dvojkoncert s Braňom Kšiňanom v rámci Kultúrneho leta 2012